Grondlegging huidig bedrijf

In 1970 heeft Piet Kleijwegt zich op de huidige bedrijfslocatie gevestigd. Samen met 3 zoons hebben zij daar de basis gelegd voor het huidige bedrijf.