Missie en uitdagingen

 

Onze missie uw voedsel:

Kleijwegt LTB heeft als missie binnen geldende wet en regelgeving en andere gestelde eisen producten te produceren van zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarbij ligt de komende jaren de nadruk op precisielandbouw. Effectiever produceren, meer opbrengst met dezelfde of minder middelen. Effectiever ennog gunstigerproduceren door enerzijds het gebruik van reststromen, anderzijds door inzetten van middelen op het moment, de locatie en de omstandigheden die daar om vragen.

 


Aanvullingen